စာအုပ်စာစောင်များ

စာအုပ်စာစောင်များ

စာအုပ်စာစောင်များ

မျက်နှာဖုံး စာအုပ်အမည် စာရေးသူ ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် ကြည့်ရှုရန်
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေ (ဂေဘား) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန ၂၀၁၅၊ ဖေဖော်ဝါရီ ဖတ်ရှုရန်
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် နည်းဥပဒေများ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန ၂၀၁၅၊ ဖေဖော်ဝါရီ ဖတ်ရှုရန်

www.moea.gov.mm (beta) တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပြုလိုသည်များရှိပါက webmaster@moea.gov.mm သို့ mail ဖြင့် ဖြစ်စေ ဖုန်း ၀၆၇၃၄၀၉၅၀၄ သို့ ရုံးချိန်အတွင်းဖြစ်စေ ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။