တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန

တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန

တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာနကို ဌာနခွဲ ၄ ခု၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ၁၄ ရုံးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဌာန အသီးသီး၏ ဖွဲ့စည်းပုံပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည် −

စာပေနှင့်ဘာသာစကားဌာနခွဲ

 • တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ စာပေ၊ဘာသာစကားများ ပြန့်ပွားထွန်းကားရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • သက်ဆိုင်ရာဒေသအလိုက် တိုင်းရင်းသား စာပေ၊ ဘာသာစကားများ လွတ်လပ်စွာ သင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ကွယ်ပျောက်လုနီးပါး ဖြစ်သည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ စာပေများ၊ ဘာသာစကားများ ရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • နိုင်ငံတော်၏မူဝါဒများနှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များကို တိုင်းရင်းသားလူမျိုး များ၏ ဘာသာစကားများအလိုက် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း၊

 ရိုးရာဓလေ့နှင့် အမွေအနှစ်ဌာနခွဲ

 • တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ရိုးရာဓလေ့နှင့် ထုံးတမ်းများ လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးခြင်း၊
 • သက်ဆိုင်ရာဒေသအလိုက် တိမ်မြှုပ်နေသော တိုင်းရင်းသားရိုးရာဓလေ့ နှင့် အမွေအနှစ်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
 • တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ၏ ကွယ်ပျောက်လုနီးပါးဖြစ်သည့် ရိုးရာဓလေ့နှင့် အမွေအနှစ်များ ရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • တိုင်းရင်းသားရိုးရာဓလေ့နှင့် အမွေအနှစ်များအား မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း
 • ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ ဆောင်ရွက်သော အခမ်းအနားများနှင့် နေ့ထူးနေ့မြတ်များကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ပံ့ပိုးကူညီခြင်း၊

တိုင်းရင်းသားလူမှုဘဝမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ

 • ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနည်းပါးသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ လူမှုဘဝ မြင့်မားရေးအတွက် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး စသည့်လုပ်ငန်းရပ်များ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အစီအမံ များရေးဆွဲခြင်း၊ လူမှုဘဝမြင့်မားရေးအတွက် လုပ်ငန်းစီမံချက်၊ စီမံကိန်း များ အဆိုပြုတင်ပြခြင်း၊
 • ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ အဆိုပြုခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း ကိုသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ညှိနှိုင်း၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • အတည်ပြုပြီးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်များကို ထိရောက်စွာ အကောင် အထည်ဖော်ရာတွင် လိုအပ်သည့် ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲခွင့် ရရှိနိုင်ရေးအား သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းများအတွက် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက်နိုင်ငံများမှ အကူအညီ အထောက်အပံ့များရရှိရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ငွေစာရင်းဌာနခွဲ

စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ငွေစာရင်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် –

 • တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ဘာသာ၊ စာပေ၊ စကား ပြန့်ပွားရေးတွက် အခြားဌာနများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်း၊
 • တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန၏ ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း များကို ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းနှင့်အညီ ရေးဆွဲခြင်း၊
 • တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန၏ ၆ လပတ်အစီရင်ခံစာနှင့် နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း၊
 • တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေပေါ်  စိစစ် သုံးသပ်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြခြင်း၊

တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများ

 • ကချင်ပြည်နယ်
 • ကယားပြည်နယ်
 • ကရင်ပြည်နယ်
 • ချင်းပြည်နယ်
 • စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
 • တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
 • ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
 • မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
 • မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
 • မွန်ပြည်နယ်
 • ရခိုင်ပြည်နယ်
 • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
 • ရှမ်းပြည်နယ်
 • ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

တိုင်းဒေသကြီး၊ သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ရုံးခွဲများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ –

 • တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ စာပေ၊ ဘာသာစကား၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများ မြှင်တင်ခြင်းနှင့် ပြန့်ပွားထွန်းကားရေးတို့အတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ဒေသအလိုက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းများကို ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း
 • ဒေသအလိုက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်း ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် အစီအမံများ ရေးဆွဲခြင်း
 • ဒေသအလိုက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းကို လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးခြင်း
 • တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ စာပေ၊ ဘာသာစကား၊ ရိုးရာယဉ်းကျေးမှုများ၊ မှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • တိုင်းဒေသကြီး၊ သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဦးစီးဌာန၏ ရသုံးခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်းရေးဆွဲခြင်း၊
 • တိုင်းဒေသကြီး၊ သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဦးစီးဌာန၏ ၆ လပတ်နှင့် နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာများ ပြုစု၍ တိုင်းဒေသကြီး၊ သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်းနှင့်
 • တိုင်းဒေသကြီး၊ သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေအပေါ် စိစစ် သုံးသပ်ခြင်း။