တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန

ရုံးလိပ်စာ၊ တာဝန်ခံများနှင့် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ

စဉ် ရုံး/ဌာန လိပ်စာ တာဝန်ခံအမည်/ရာထူး ဖုန်းနံပါတ် email
၁။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး ရုံးအမှတ် – ၁၄၊ နေပြည်တော် ၀၆၇-၄၀၉၃၁၁ hq_doelc@moea.gov.mm
၂။ စာပေနှင့်ဘာသာစကားဌာနခွဲ  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ရုံးအမှတ် – ၁၄၊ နေပြည်တော် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၆၇-၄၀၉၃၁၄ dir_lald.doelc@moea.gov.mm
၃။ ရိုးရာဓလေ့နှင့်အမွအနှစ်ဌာနခွဲ  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ရုံးအမှတ် – ၁၄၊ နေပြည်တော် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၆၇-၄၀၉၃၁၃ dir_tahd.doelc@moea.gov.mm
၄။ တိုင်းရင်းသားလူမှုဘဝမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ရုံးအမှတ် – ၁၄၊ နေပြည်တော် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၆၇-၄၀၉၃၁၅ dir_eswp.doelc@moea.gov.mm
၅။ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာနခွဲ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ရုံးအမှတ် – ၁၄၊ နေပြည်တော် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၆၇-၄၀၉၃၁၆၊ ၀၆၇-၄၀၉၃၁၇ dir_aafd.doelc@moea.gov.mm
၆။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ကချင်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးဟောင်း အရှေ့၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်း၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ ဒုတိယဦးစီးမှူး ၀၇၄- ၂၂၆၉၆၊ (ရုံး) ၀၉−၂၅၆၅၅၂၆၁၈ off_kacn.doelc@moea.gov.mm
၇။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ကယားပြည်နယ် နောင်ယား(ခ) ရပ်ကွက်၊ ဦးနီလမ်း၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ကယားပြည်နယ်။ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၈၃-၂၂၂၄၂၀၅၊ (ရုံး) ၀၉-၄၄၂၂၆၀၂၃၉ off_kayh.doelc@moea.gov.mm
၈။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝင်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။ ဦးစီးအရာရှိ ၀၅၈-၂၂၇၆၆ (ရုံး)၊ ၀၉- ၂၅၄၈၇၀၂၅၂ off_kayn.doelc@moea.gov.mm
၉။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ချင်းပြည်နယ် ခရိုင်စုပေါင်းရုံး၊ စျေးသစ်၊ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့၊ ချင်းပြည်နယ် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၇၀- ၂၂၂၆၆(ရုံး)၊ ၀၉-၄၄၅၈၇၄၄၀၃ off_chin.doelc@moea.gov.mm
၁၀။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ရုံးကြီးလမ်း၊ရုံးကြီး ရပ်ကွက်၊စာတိုက် ကြီးအနီး၊ မုံရွာမြို့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၇၁- ၂၆၃၄၂ (ရုံး)၊ ၀၉- ၄၀၂၇၈၉၄၅၅ off_sagg.doelc@moea.gov.mm
၁၁။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ တနင်္သာရီတိုင်း ကံ့ကော်လမ်း၊ မယ်ဒီလမ်းဆေးရုံအနောက်ဆန်းချီရပ်၊မြို့နယ် စုပေါင်းရုံးအောက်ထပ်၊ထားဝယ်မြို့။ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၅၉-၂၀၂၁၆၅၅ (ရုံး)၊ ၀၉-၇၉၇၆၃၃၂၅၇ off_tnty.doelc@moea.gov.mm
၁၂။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ပဲခူးတိုင်း တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ ရုံးကြီးရပ်၊ ရန်ကုန်- မန္တလေးလမ်းဟောင်း၊ ပဲခူးမြို့ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၉-၄၂၀၇၂၆၈၉၉ off_bago.doelc@moea.gov.mm
၁၃။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ မကွေးတိုင်း ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ ပြည်တော်သာ(၁)လမ်း၊ မြို့နယ်စုပေါင်းရုံး၊ မကွေးမြို့။ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၆၃- ၂၀၂၈၇၉၈ (ရုံး)၊ ၀၉- ၄၀၂၅၅၅၆၉၂ off_magy.doelc@moea.gov.mm
၁၄။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ မန္တလေးတိုင်း မ-၉/၁၆၊၆၃လမ်း သိပ္ပံလမ်းနှင့်ချယ်ရီလမ်းကြား၊ မြို့သစ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့။ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၆၃- ၂၀၂၈၇၉၈ (ရုံး)၊ ၀၉-၄၄၈၅၃၄၅၅၂ off_mndy.doelc@moea.gov.mm
၁၅။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်-ကျိုက်မ ရောလမ်းမကြီး၊ မင်းရွာကျေးရွာအုပ်စု၊ရွာသစ်ရွာ၊မော်လမြိုင်မြို့။ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၉-၅၀၈၇၆၄၃ off_mons.doelc@moea.gov.mm
၁၆။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့နယ်စုပေါင်းရုံးသစ်၊ ဆတ်ရိုးကျ ရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၉-၉၅၇၁၅၅၂၁ (ရုံး)၊ ၀၉-၂၅၀၆၉၇၇၇၈ off_rake.doelc@moea.gov.mm
၁၇။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ရန်ကုန်တိုင်း အမှတ်(၃)၊ ဥယျာဉ်လမ်း၊(၁၀)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၁- ၅၂၄၄၈၆ (ရုံး)၊ ၀၉- ၄၃၀၂၉၉၄၂ off_yagn.doelc@moea.gov.mm
၁၈။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ရှမ်းပြည်နယ် ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (ရုံးဟောင်း)၊ သစ်တောရပ်ကွက် တောင်ကြီးမြို့။ ဦးစီးအရာရှိ ၀၈၁-၂၁၂၅၇၈၀ (ရုံး)၊ ၀၉- ၂၅၄၅၅၅၄၇၂ off_shan.doelc@moea.gov.mm
၁၉။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ဧရာဝတီတိုင်း ကွင်းအမှတ်(၁၆၃/စီ)၊ ရုံးရပ်ကွက်၊ မဟာ စေတီလမ်းမကြီး၊ အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက်၊ မြက်တိုရပ်၊ ပုသိမ်မြို့။ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၄၂-၂၉၂၇၆ (ရုံး)၊ ၀၉-၄၃၀၉၇၃၇၉o off_awdy.doelc@moea.gov.mm
၂၀။ တာဝန်ခံရုံး ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသား ကျေးရွာ(ရန်ကုန်)၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၉-၄၃၀၁၁၂၂၂