တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန

တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

စဉ် အကြောင်းအရာ ရုံးလိပ်စာ ရုံးဖုန်း E-mail
၁။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ရုံးအမှတ်(၁၄)၊ နေပြည်တော်။   ၀၆၇-၃၄၀၉၅၅၇ tu.m.gwang@gmail.com
၂။ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ငွေစာရင်းဌာနခွဲ ရုံးအမှတ်(၁၄)၊ နေပြည်တော်။   ၀၆၇-၃၄၀၉၅၄၅ ၀၆၇-၃၄၀၉၅၄၆   (Fax) departmentofethnic rights2019@gmail.com
၃။ သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဌာနခွဲ ရုံးအမှတ်(၁၄)၊ နေပြည်တော်။   ၀၆၇-၃၄၀၉၅၄၈ departmentofethnic rights2019@gmail.com
၄။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အငြင်းပွားမှုများဖြေ ရှင်းရေးအထောက်
အကူပြုဌာနခွဲ
ရုံးအမှတ်(၁၄)၊ နေပြည်တော်။   ၀၆၇-၃၄၀၉၆၀၂ departmentofethnic rights2019@gmail.com
၅။ တိုင်းရင်းသားများအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဌာနခွဲ ရုံးအမှတ်(၁၄)၊ နေပြည်တော်။   ၀၆၇-၃၄၀၉၆၀၁ departmentofethnic rights2019@gmail.com
၆။ ကချင်ပြည်နယ် ကချင်ပြည်နယ်
အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်း ဧရာရပ်ကွက်၊
မြစ်ကြီးနားမြို့၊                                           
၀၇၄-၂၅၂၂၆၇၆ kachindoer2019@gmail. com
၇။ ကယားပြည်နယ် နောင်ယား(ခ) ရပ်ကွက်၊ ဦးနီလမ်း၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ၀၈၃-၂၂၂၄၂၄၁ doer.Kayah@gmail.com
၈။ ကရင်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ်
အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်း အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ သီရိလမ်း၊ဘားအံမြို့၊
၀၅၈-၂၂၇၆၅ doer.kayin@gmail. com
၉။ ချင်းပြည်နယ် ခရိုင်စုပေါင်းရုံး၊စျေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့၊   ၀၇၀၂၂၂၆၆ ၀၉၂၆၀၀၄၅၇၃၄ chin state.doer 2019@gmail.com

စဉ်
အကြောင်းအရာ ရုံးလိပ်စာ ရုံးဖုန်း E-mail
၁၀။ စစ်ကိုင်းတိုင်း ‌ဒေသကြီး   ရုံးကြီးလမ်း၊ ရုံးကြီးရပ်ကွက် မုံရွာမြို့၊ ၀၇၁ − ၂၆၃၄၈ sagaingmoea@gmail.com
၁၁။ တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး စုပေါင်းရုံး၊ ကံ့ကော်လမ်း၊ ဆန်းချီရပ်ကွက်၊ ထားဝယ်မြို့ ၊ ၀၅၉ – ၂၀၂၁၆၅၆ doerthanintaryi@gmail. com
၁၂။ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်း၊ ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်း၊ပဲခူးမြို့၊ ၀၅၂ − ၂၂၀၁၇၈၁ ၀၉- ၄၂၀၇၂၈ ၅၀၉ mmthaw952@gmail.com
၁၃။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်စုပေါင်းရုံး၊ ရွာလေးမြေနီကုန်းရပ်၊ပြည်တော်သာ ရပ်ကွက်၊မကွေးမြို့ ၀၆၃−၂၀၂၈၇၉၇ doer.magway@gmail. com
၁၄။ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး   အမှတ် ၊ မ-၉/၁၆၊ ၆၃ လမ်း၊ သိပ္ပံလမ်း နှင့် ချယ်ရီလမ်းကြား၊ ပြည်ကြီး မျက်ရှင် ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြ သာစည်မြို့နယ် ၀၂− ၂၈၄၈၁၅၃ ၀၂- ၂၈၄၈၁၅၄  (Fax) doer.mandalay@gmail. com
၁၅။ မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင် – ကျိုက်မရောလမ်း မင်းရွာ(တောင်ကွင်း) လမ်း၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ ၀၉- ၂၆၁၁၅၆၀၇၃ doer.mono9@gmail.com    
၁၆။ ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့နယ်စုပေါင်းရုံးသစ်၊ ဆတ်ရိုးကျ ရပ်ကွက်၊စစ်တွေမြို့ ၀၉- ၂၆၄၃၂၉၀၀၂ rakhinedoer@gmail.com  
စဉ် အကြောင်းအရာ ရုံးလိပ်စာ ရုံးဖုန်း E-mail
၁၇။ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အမှတ်(၃)၊ ဥယျာဉ်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ၀၁ − ၅၂၄၈၀၄ doer.yangon@gmail.com
၁၈။ ရှမ်းပြည်နယ် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်း၊ သစ်တောရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီးမြို့               ၀၈၁ − ၂၁၂၅၇၇၅ doer.shantg@gmail.com
၁၉။ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး မြို့နယ်စုပေါင်းရုံး
(မြက်တို) (၁၃)ရပ်ကွက်၊   ပုသိမ်မြို့၊         
၀၄၂ − ၂၉၂၇၅ doerayeyarwaddy@gmail.com