နောက်ခံသမိုင်း

ယနေ့ခေတ်ကာလသည် ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးသို့ ကူးပြောင်းနေသည့် အခါသမယဖြစ်၍ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ပိုမို အကောင်အထည်ဖော် ကြိုးပမ်းလာခဲ့ရာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် လွှတ်တော်ကဏ္ဍက “တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်ဥပဒေ” ကို ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ကြေညာချက် အမှတ် ၁/၂၀၁၆ အရ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး မွန်အမျိုးသားဖြစ်သူ နိုင်သက်လွင် ကို တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ပေး ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။
တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဟူသော အမည်မှာ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေပါ ဝန်ကြီးဌာန စကားရပ်နှင့် ကွဲလွဲနေသဖြင့် မူလဥပဒေပါ စကားရပ်အတိုင်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန ဟူ၍ အမည်ပြောင်းလဲနိုင်ရန် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပထမပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက တင်ပြခဲ့ရာမှ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက်အရ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၂၅-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါကြေညာချက်အမှတ် ၂၀/၂၀၁၆ ဖြင့် ဝန်ကြီးဌာန၏ အမည်ကို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဟူ၍ တရားဝင် ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။