ဖွဲ့စည်းပုံ

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေ ပုဒ်မ (၁၀) တွင် ဖော်ပြထားသည့် ဝန်ကြီးဌာနသည် လိုအပ်သည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာ ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ရမည် ဟူ​​သော ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာနနှင့် တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာနတို့ ပါဝင်သည့်  တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနကို အရာထမ်း ၃၇၀ နေရာ၊ အမှုထမ်း ၇၆၁ နေရာ၊ စုစုပေါင်း ရာထူး ၁၁၃၁ နေရာဖြင့် ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးတင်ပြခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၆/၂၀၁၆) က သဘောတူခွင့်ပြုခဲ့သဖြင့် ၂၀-၇-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် စတင် ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၉) ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားကျေးရွာ (ရန်ကုန်) ကို တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာနအောက်သို့ သွတ်သွင်း ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

www.moea.gov.mm (beta) တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပြုလိုသည်များရှိပါက webmaster@moea.gov.mm သို့ mail ဖြင့် ဖြစ်စေ ဖုန်း ၀၆၇၃၄၀၉၅၀၄ သို့ ရုံးချိန်အတွင်းဖြစ်စေ ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။