ဝန်ကြီးဌာနဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ

စဉ် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများ Website လိပ်စာ
၁။ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး www.president-office.gov.mm
၂။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန www.mofa.gov.mm
၃။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန www.myanmarmoha.org
၄။ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန www.mod.gov.mm
၅။ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန www.mba.gov.mm
၆။ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန www.statecounsellor.gov.mm
၇။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန www.moi.gov.mm
၈။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန  
၉။ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန www.mora.gov.mm
၁၀။  စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  www.moai.gov.mm
၁၁။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန  www.mcit.gov.mm
၁၂။ သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန  http://www.monrec.gov.mm/
၁၃။ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန  www.moee.gov.mm
၁၄။ အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန http://www.mol.gov.mm/mm/
၁၅။ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန www.moin.gov.mm
၁၆။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန  www.moe.gov.mm 
၁၇။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန www.moh.gov.mm
၁၈။ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန www.commerce.gov.mm
၁၉။ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန www.mopf.gov.mm
၂၀။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန www.construction.gov.mm
၂၁။ လူမူဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန www.mswrr.gov.mm
၂၂။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန www.tourism.gov.mm
၂၃။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန  www.moea.gov.mm
၂၄။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန  
၂၅။ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ရုံး www.ucsb.gov.mm 
၂၆။ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး www.oagmac.gov.mm
၂၇။ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး www.oag.gov.mm
၂၈။ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး www.unionsupremecourt.gov.mm
၂၉။ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥဒေဆိုင်ရာခုံရုံး www.myanmarconstitutionaltribunal.org.mm
၃၀။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်