မွန်ရိုးရာ ကြက်သောက်ဆမ်း
နေပြည်တော် 2023-10-13

မွန်ရိုးရာ ကြက်သောက်ဆမ်း ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်အား ဖော်ပြထားပါသည်။