တိုင်းရင်းသားရိုးရာ အစားအစာများ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသည် ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး အားလုံး အတူတကွ ပူးပေါင်းနေထိုင်ခဲ့ကြသည့် နိုင်ငံဖြစ်သည့်အပြင် တိုင်းရင်းသားတို့၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှု အင်အားဖြင့် နယ်ချဲ့စနစ်လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်လာသော နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ပေါင်းစုံ စုဝေးနေထိုင်ရာ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် သဘာဝသယံဇာတရင်းမြစ်နှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများစွာ တည်ရှိနေပြီး နေထိုင်ရာ ရေမြေဒေသ ပထဝီအနေအထားနှင့် မတူကွဲပြားသည့် ရိုးရာဓလေ့များအလိုက် တိုင်းရင်းသားတို့၏ စားသောက်မှုပုံစံနှင့် အစားအစာ အမျိုးအမည်များလည်း ကွဲပြားစွာ ရှိကြသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။