သုတေသနစာတမ်းပြုစုခြင်း

ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ရန် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအကြား ဖြစ်ပွားသည့် အငြင်းပွားမှုများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးကိုဌာနမှ ဆောင်ရွက်ရာတွင်ဌာနဝန်ထမ်းများအသိပညာတိုးပွား စေရန်အတွက် အထောက်အကူပြုစေမည့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို (၁၆.၁၁.၂၀၁၆ ) မှ (၁၇.၁၁.၂၀၁၆)နှင့်(၂၅.၃.၂၀၁၇ ) မှ (၂၆.၃.၂၀၁၇)တို့တွင် Royal President Hotel ၌ ကနေဒါ နိုင်ငံ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် ဥရောပမြန်မာရုံး (Euro Burma Office-EBO) နှင့်ကနေဒါနိုင်ငံ အခြေစိုက်တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်သည့် ဆွေးနွေးပွဲကိုဌာနမှ ပထမအကြိမ်တွင်(၂)ဦးနှင့် ဒုတိယအကြိမ်တွင် (၁၃) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျော့ချ ခြင်းနှင့် ဒေသန္တရအစိုးရများ၊ သယံဇာတခွဲဝေခြင်း၊ ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအစီအမံ များဖက်ဒရယ်စနစ်ရှိလူနည်းစုအခွင့်အရေးများအကာအကွယ်ပေးခြင်း၊ဖွံ့ဖြိုးဆဲကမ္ဘာရှိဖက်ဒရယ် ဆိုင်ရာလက်တွေ့သုတေသနဖြစ်စဉ်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

Share: