အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်)

တင်ဒါ အမှတ်စဉ် အကြောင်းအရာ တင်ဒါပုံစံ ရောင်းချမည့်ရက် တင်ဒါလျှောက်လွှာ လက်ခံမည့်ရက် ဆောင်ရွက် ပြီးစီးမှု ဖော်ပြချက်
၁/၂၀၁၈-၂၀၁၉ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည့် ရုံးသုံးစက်ကိရိယာ၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့် ပရိဘောဂများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ၂၉-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၃၀-၁၁-၂၀၁၈ ၂၉-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၂၉-၁၀-၂၀၁၈ ပြီးစီး Access Spectrum Co.,Ltd၊ Linn IT Solution Co.,Ltd၊ Gandamar Business Solution Co.,Ltd
           
           
           
Share: