သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး

၁။        တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ရေးအတွက် သုတေသလုပ်ငန်းများကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည် –

(က)    တိုင်းရင်းသားတို့၏အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင့့််များကို ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများ သိရှိ နားလည်စေရေးနှင့် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ ပညာပေးဟောပြောခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ (၂၀၁၉−၂၀၂၈) ကို ရေးဆွဲရန်အတွက် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အသီးသီးတွင် တိုင်းရင်းသားရေးရာ အခြေခံအချက်အလက်များ စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း အစီအစဉ်ကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း စုစုပေါင်း ၆၁ ကြိမ် ဆောင်ရွက်ရန် စီမံချက် ချမှတ်ထားခဲ့ရာ  ဒီဇင်ဘာလတွင် ၃ ကြိမ်၊ ဇန်နဝါရီလ တွင် ၁၁ ကြိမ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ၉ ကြိမ်၊ မတ်လတွင်၂၁ ကြိမ်၊ စုစုပေါင်း ၄၄ ကြိမ် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သဖြင့် လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်၏ ၇၈ ရာခိုင်နှုန်း အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ အစီအစဉ်တွင် တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထု စုစုပေါင်း ၃၆၆၈ ဦးတို့ ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။ 

( ခ )   တိုင်းရင်းသားကလေးငယ်များ ဘာသာစကားစွမ်းရည် တိုးတက်လာမှု အခြေအနေနှင့် တိုင်းရင်းသားဘာသာစကား သင်ကြားသင်ယူမှုဖြစ်စဉ် တိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အကူ ပေးနိုင်မည့်အခြေအနေများကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက သုတေသနပြုဆောင်ရွက်သည့် စီမံချက်တွင်လည်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ပါဝင် ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

( ဂ )   ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ UNICEF၊ UNESCO၊ UIF နှင့် OPM တို့ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်သည့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျောင်းပြင်ပရောက်ကလေးများ၏ အခြေအနေကို လေ့လာ အကဲဖြတ်သည့် သုတေသနလုပ်ငန်း (Out of School Children Initiative – OOSCI) တွင်လည်း ပညာရေးသုတေသနစီမံကိန်း လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။         ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်မြင့်မားလာစေရေးကို အထောက်အကူ ပြုစေရေးအတွက် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်မှ ဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းများအပါအဝင် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းများသို့ ဝန်ထမ်းများအား စေလွှတ်တက်ရောက်စေလျက်ရှိရာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အောက်ပါအတိုင်း စေလွှတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည် –

(က)     ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်နှင့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီသင်တန်းများ

ဗဟို ဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) တွင်ဖွင့်လှစ်သည့် အလယ်အလတ် အဆင့် အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂) သို့ အရာထမ်း ၁ ဦး၊ အရာထမ်းအခြေခံ သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၅၆၊ ၅၇) သို့ အရာထမ်း ၆ ဦး၊ စာရေးဝန်ထမ်း အခြေခံ သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၅၇၊ ၆၁၊ ၆၂၊ ၆၃၊ ၆၄) သို့ အမှုထမ်း ၈ ဦး၊ အရာထမ်းငယ် အခြေခံသင်တန်း (၄၄၊ ၄၅၊ ၄၆၊ ၄၇၊ ၄၈၊ ၄၉၊ ၅၀၊ ၅၁၊ ၅၂၊ ၅၃၊ ၅၄၊ ၅၅၊ ၅၆၊ ၅၇၊ ၅၈) သို့ အမှုထမ်း ၁၉ ဦးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ရာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ပထမ ၆ လပတ်ကာလအတွင်း ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ်များတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် သင်တန်း ၂၃ ခု သို့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ အရာထမ်း ၇ ဦးနှင့် အမှုထမ်း ၂၇ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၃၄ ဦး တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။

( ခ ) စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းများ။       

လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ပထမ ၆ လပတ်ကာလအတွင်း ဌာနတွင်း သင်တန်းများနှင့် ပြည်တွင်းသင်တန်းများသို့ အောက်ပါအတိုင်း တက်ရောက် နိုင်ခဲ့ပါသည် –

( ၁ )    စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက် ဦးစီးဌာနတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် မှတ်တမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မော်ကွန်းပညာ ပြန့်ပွား ရေးသင်တန်း   (၂/ ၂၀၁၈) သို့ အရာထမ်း ၁ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

( ၂ )    ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် အလယ်အလတ်အဆင့် စာရင်းကိုင်နှင့် ရုံးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၉၈) သို့ အမှုထမ်း ၁ ဦး တက်ရောက်ခဲ့သည်။

( ၃ )    ပဲခူးမြို့၊ စာရင်းစစ်ရုံး၌ဖွင့်လှစ်သည့် အခြေခံစာရင်းကိုင်နှင့် ရုံးလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း (၁/၂၀၁၈) သို့ အမှုထမ်း ၁ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

( ၄ )    ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် ရုံးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂၃၁)သို့ အမှုထမ်း ၁ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

( ၅ )    ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့နှင့်နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၊ ဗစ်တိုးရီးယားတက္ကသိုလ်တို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုအနေဖြင့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများရှိ အရာထမ်း များအတွက် အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေးမြှင့်တင်မှုသင်တန်း (English Language Training for Government Officials) အမှတ်စဉ် (၁)  တတိယပိုင်းကို ၁၀-၉-၂၀၁၈  မှ  ၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ အရာထမ်း    ၄ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

( ၆ )    နေပြည်တော်ရှိ သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ၂၉-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ ဖွင့်လှစ်ပို့ချသည့် Intermediate English Language and Communication Skills သင်တန်း သို့  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးမှ အမှုထမ်း ၁ ဦး စေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။

( ၇ )   ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာ-စင်ကာပူ အသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်းတွင်       ၁၂-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ ဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့သည့် Public Policy and Administrative Reform သင်တန်းသို့ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးများကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာနမှ အရာထမ်း ၁ ဦး စေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။

( ၈ )   ရန်ကုန်မြို့တွင် UNICEF ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ မှ ၁၄-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသည့် တိုင်းရင်းသားကလေးများအား တိုင်းရင်းသား ဘာသာဖြင့် ပြန်လည် သင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် ဆရာဖြစ်သင်တန်းသို့ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာနမှ အမှု ထမ်း ၁ ဦးအား တက်ရောက် လေ့လာစေခဲ့ပါသည်။

( ၉ )   ၂၂-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၂၄-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့ထိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ရေးရာဝန်ကြီးဌာနက ဦးစီးကျင်းပသည့် ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းသို့ ဝန်ကြီးဌာနမှ အရာထမ်းနှင့် အမှုထမ်း ၃၀ ဦး ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

(၁၀)  ကယားပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် သက်ဆိုင် ရာ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများမှ ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ထိန်သိမ်းမြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီများ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် (Intangible Cultural Heritage) သင်တန်းများသို့ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများမှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါ သည်။ 

(၁၁)   ၂၅-၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၁-၃-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ ရှမ်းပြည်နယ်ဗဟိုစာရင်း အင်းအဖွဲ့ရုံး၊ တောင်ကြီးမြို့တွင်ဖွင့်လှစ်ပို့ချသည့် Computer Hardware Maintenance Training Course သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁) သို့ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ရှမ်းပြည်နယ် ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးမှ အမှုထမ်း ၂ ဦး တက်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်။

Share: