ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဝန်ထမ်းလျှောက်ထားမှုအတွက် ဖြေဆိုရက် ထုတ်ပြန်ခြင်း

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးနှင့် ဦးစီးဌာနများ (ရုံးချုပ်) တွင် (လစာနှုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) အငယ်တန်းစာရေးရာထူး ၁၁ နေရာနှင့် စာရင်းကိုင်-၄ ရာထူး ၁ နေရာ၊ (လစာနှုန်းကျပ် ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀) ယာဉ်မောင်း-၅ ရာထူး ၅ နေရာ အတွက် ဖြေဆိုခွင့်ရသူများ၏ အမည်စာရင်းအား တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၁၄)၊ နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ကြော်ငြာသင်ပုန်းနှင့် Facebook Page: Ministry of Ethnic Affairs Myanmar တွင် အမည်စာရင်း ထုတ်ပြန်ထားပြီး ဖြစ်သည်။ ဖြေဆိုခွင့်ကတ်များအား ၁၃-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ရုံးချိန်အတွင်း နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မူရင်း) နှင့်အတူ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်ထုတ်ယူရန်နှင့် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း စစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည် –
(က) အငယ်တန်းစာရေးနှင့် စာရင်းကိုင်-၄ ရာထူးနေရာများအတွက်
(၁) ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်း ၁၄-၉-၂၀၁၉ နှင့် ၁၅-၉-၂၀၁၉
(၂) လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း(ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှု ၁၇-၉-၂၀၁၉
စစ်ဆေးခြင်းအောင်မြင်သူများသာ)
(ခ) ယာဉ်မောင်း-၅ ရာထူးနေရာများအတွက်
(၁) ယာဉ်မောင်းနှင်မှုလက်တွေ့စစ်ဆေးခြင်း ၁၆-၉-၂၀၁၉
(၂) လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း ၁၇-၉-၂၀၁၉
(လက်တွေ့စစ်ဆေးခြင်းအောင်မြင်သူများသာ)

MOEA

Share: