၂၀၁၈ ခုနှစ် (ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ) လုပ်ငန်းစဉ်များ

ရည်မှန်းချက်များ ပြည့်ဝစေရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အရအသုံး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း လျာထားချက်များနှင့် ကိုက်ညှိ၍ ပြုစု တင်ပြအပ်ပါသည်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များသည် နိုင်ငံတော်၏ ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍကြီးမှ လူမှုရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွင်သာ ပါဝင်၍ အချို့လုပ်ငန်းစဉ်များသည် လက်ရှိ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ထွန်းနိုင်သော်လည်း အချို့မှာ ကာလတိုနှင့် ကာလရှည်များ၌သာ သိသာ ထင်ရှား ပေါ်လွင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် –

(က)    ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများတွင် ရုံးများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ရုံးသုံးပစ္စည်းနှင့် ပရိဘောဂများ ဖြည့်ဆည်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်မည်။

( ခ )   ဝန်ကြီးရုံးနှင့် ဦးစီးဌာန ၂ ခု၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများအတွက် ဝန်ထမ်းများ ဖြည့်တင်း ခန့်ထားခြင်းကို ဆောင်ရွက်မည်၊

( ဂ )   စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းများ၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းများ ဌာနတွင်းပို့ချခြင်းကို ဆောင်ရွက်မည်၊

(ဃ)    ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်နှင့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီတို့တွင် ဖွင့်လှစ်ပို့ချ ပေးမည့် သင်တန်းများသို့ ဝန်ထမ်းများအား စေလွှတ်သွားမည်၊

( င )   ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများသို့ ဝန်ထမ်းများ အား စေလွှတ်သွားမည်။

( စ )   တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ စာပေ၊ ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ၊ ဓလေ့ထုံးစံများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စာအုပ်စာတမ်းများ၊ ရုပ်သံမှတ်တမ်းများ ရှာဖွေ စုဆောင်းထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်မည်၊

(ဆ)    လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည်၊

( ဇ )   တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေသော လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ် စုများ၏ ဓလေ့စရိုက်များအား ရုပ်သံမှတ်တမ်းများဖြင့် မှတ်တမ်းတင် ထိန်းသိမ်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်မည်၊

( ဈ )   အခြေခံပညာကျောင်းများတွင် တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ဘာသာစကား သင်ကြားပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်မည်။

(ည)    တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှု နည်းပါးနေသည့်ဒေသများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်မည်၊

( ဋ )   တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းပေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်မည်၊

( ဌ )   တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ် စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပဆောင်ရွက်မည်။

( ဍ )   e-Government ဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအတွက် ဌာနတွင်း သင်တန်းများ ပို့ချခြင်း၊ ပြင်ပဌာနများသို့ သင်တန်းသားစေလွှတ်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်မည်၊

( ဎ )   e-Government ဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦများ ဖြည့်တင်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်မည်။ (ဏ)   ဝန်ကြီးဌာန၏ Website လွှင့်တင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်မည်။

Share: