၁/၀၀၁/၂၀၁၉-၂၀၂၀ (တည်ဆောက်ရေး)

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန
တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ အခြေအနေ ဖော်ပြချက်
တင်ဒါအမှတ်
/၀၀၁/၂၀၁၉-၂၀၂၀ (တည်ဆောက်ရေး)

၁။ တင်ဒါအမှတ် ၁/၀၀၁/၂၀၁၉-၂၀၂၀ (တည်ဆောက်ရေး)
၂။ တင်ဒါအမည် ကချင်ပြည်နယ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း
၃။ တင်ဒါအမျိုးအစား တည်ဆောက်ရေး
၄။ လုပ်ငန်းတည်နေရာ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ်
၅။ လုပ်ငန်းအသေးစိတ် ဖော်ပြချက် ရုံးအဆောက်အအုံ (၈၀ ပေ ၆၀ ပေ) RC ၂ ထပ်၊

(ရေ၊ မီးနှင့် မိလ္လာ Groun Tank၊ Over Head Tank အပါအဝင်)
ရုံးအဝင်ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (အကျယ် ၂၀ ပေ၊ ထု ၈ လက်မ၊ ပြင်ပရေသွယ်တန်းခြင်း၊ ပြင်ပလျှပ်စစ်မီး တပ်ဆင်ခြင်း (100 KVA, 11 KV) သွယ်တန်းခြင်း၊ ဓာတ်အားခွဲရုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊ မြေဖို့ မြေပြုပြင်ခြင်းနှင့် အခြား ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ

၆။ လျာထားရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း) ၃၇၅.၈၈၁
၇။ ကြီးကြပ်မှု ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၊
၈။ ကြေညာရက်စွဲ ၆-၁-၂၀၂၀ နှင့် ၉-၁-၂၀၂၀
၉။ လျှောက်လွှာရောင်းချရက် ၇-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၆-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ
၁၀။ တင်ဒါပိတ်ရက် ၆-၂-၂၀၂၀
၁၁။ ဖွင့်ဖောက်စိစစ်သည့်ရက်စွဲ ၁၀-၃-၂၀၂၀
၁၂။ အဆိုပြုဈေးနှုန်းနှင့် တင်သွင်းသည့် ကုမ္ပဏီ၊  (က) သန်းဆုဝေကုမ္ပဏီ
သို့မဟုတ် တစ်သီးပုဂ္ဂလလုပ်ငန်းရှင်များ ( ခ) United Seven Star Co.Ltd
( ဂ ) Asia CMI
(ဃ)  DRD
( င ) တော်ဝင်စံသူထိုက်
( စ) တက်စိန်
(ဆ) စိန်လုံချယ်ရီ ကုမ္ပဏီ
၁၃။ တင်ဒါဆောင်ရွက်ပြီးမှုအခြေအနေ ပြီးစီး
၁၄။ အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ၊ သို့မဟုတ် တစ်သီးပုဂ္ဂလလုပ်ငန်းရှင် သန်းဆုဝေကုမ္ပဏီ
၁၅။ တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ဈေးနှုန်း ၃၂၀.၉၂၀ သန်း
၁၆။ မှတ်ချက်
တင်ဒါလုပ်ငန်း အမျိုးအစားများ = တည်ဆောက်ရေး၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး၊ ဝန်ဆောင်မှုရယူရေး၊ ငှားရမ်းရေး၊ ရောင်းချရေး တင်ဒါအမှတ် = ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအမှတ်စဉ်/တင်ဒါဆောင်ရွက်သည့်အစီအစဉ်အမှတ်/ဘဏ္ဍာနှစ် (လုပ်ငန်း အမျိုးအစား)
၁၇။ နောက်ဆက်တွဲများ
Share: