တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာများအတွက် ဖြေဆိုမည့်သူများ၏ ဖြေဆိုရမည့်နေ့  / အချိန်၊ ခုံအမှတ်နှင့် အမည်စာရင်းများ ကြေညာခြင်း

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန
ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာများအတွက် ဖြေဆိုမည့်သူများ၏ ခုံအမှတ်နှင့် အမည်စာရင်း
ဖြေဆိုရမည့်နေ့  / အချိန်                       – ၁၁-၉-၂၀၂၁ ရက်(စနေနေ့) / နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ
ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားထုတ်ယူရမည့်နေ့     – ၁၁-၉-၂၀၂၁ ရက်(စနေနေ့) / နံနက် ၀၈:၃၀ နာရီ
ဖြေဆိုရမည့်ဘာသာ/အချိန်                    – အင်္ဂလိပ်စာ (၁၀:၀၀) နာရီမှ ( (၁၂:၀၀) နာရီထိ
                                                         – အထွေထွေဗဟုသုတ  (၁၃:၀၀) နာရီမှ ( (၁၅:၀၀) နာရီထိ
နေပြည်တော်တွင် ဖြေဆိုရမည့်သူ(၆၁)ဦး၏ အမည်စာရင်း                            
ဖြေဆိုရမည့်နေရာ                              – တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁၄)၊
နေပြည်တော်                                             
ခုံအမှတ် အမည် အဘအမည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး
ကတ်ပြားအမှတ်
နပတ-၀၁ ဒေါ်နှင်းနန္ဒာနွယ် ဦးယဉ်နွယ် ၁၂/တကန(နိုင်)၁၇၁၂၀၅
နပတ-၀၂ ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင် ဦးကျော်လေး ၉/ပမန(နိုင်)၂၃၀၁၄၁
နပတ-၀၃ ဦးအောင်ဇော်မြင့် ဦးစိန်တိုး ၈/မတန(နိုင်)၀၅၆၈၂၅
နပတ-၀၄ ဒေါ်ခင်သန္တာလှိုင် ဦးတင်လှိုင် ၁၂/ဒဂန(နိုင်)၀၃၃၅၆၆
နပတ-၀၅ ဒေါ်အိမို့မို့အောင် ဦးအောင်ညို ၇/ပခန(နိုင်)၃၇၅၉၁၉
နပတ-၀၆ ဒေါ်မေဝတ်ရည်ဖြိုး ဦးထွန်းအုံ ၁၂/မဂတ(နိုင်)၁၀၇၆၀၀
နပတ-၀၇ ဦးနေသူဦး ဦးအောင်ဇော်ဝင်း ၉/နထက(နိုင်)၁၆၄၇၇၀
နပတ-၀၈ ဒေါ်ရွှေရည်မိုးမြင့် ဦးမောင်မောင်စိုး ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၁၆၈၆၀၉
နပတ-၀၉ ဒေါ်အိအိမွန် ဦးနိုင်ဦး ၇/လပတ(နိုင်)၁၅၉၇၃၀
နပတ-၁၀ ဒေါ်ဇွန်ပန်းဝေ ဦးအောင်နိုင်ဦး ၈/မလန(နိုင်)၁၀၂၄၈၁
နပတ-၁၁ ဒေါ်ဂျူဂျူမာန်မြင့် ဦးတင်မောင်မြင့် ၉/ခမစ(နိုင်)၀၇၆၁၈၆
နပတ-၁၂ ဒေါ်စန်းသီတာခိုင် ဦးမောင်ညွန့် ၈/မလန(နိုင်)၀၉၁၆၃၁
နပတ-၁၃ ဒေါ်ဝေဝေနှင်း ဦးညွန့်ကြည် ၉/လဝန(နိုင်)၁၉၉၉၀၀
နပတ-၁၄ ဦးမင်းဝေမောင် ဦးလှမောင် ၉/မထလ(နိုင်)၃၃၄၉၆၈
နပတ-၁၅ ဒေါ်ဆုပိုင်ဖွေး ဦးတင်လတ် ၉/မထလ(နိုင်)၃၄၈၀၇၈
နပတ-၁၆ ဒေါ်မြတ်ဆုနွယ် ဦးခင်ဆောင် ၉/အမရ(နိုင်)၁၆၃၉၂၇
နပတ-၁၇ ဦးဇွဲမင်းဦး ဦးအောင်အောင် ၇/အတန(နိုင်)၁၀၉၆၃၅
နပတ-၁၈ ဒေါ်မေမြတ်သူ ဦးဆန်းဝင်းနိုင် ၉/သစန(နိုင်)၁၈၁၂၉၈
နပတ-၁၉ ဒေါ်ဧမွန်မြင့် ဦးစိုးနိုင်ဦး ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၁၄၁၆၂
နပတ-၂၀ ဦးဝေလျှံဖြိုးကျော် ဦးသန်းမြင့် ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၁၆၆၄၄၀
နပတ-၂၁ ဒေါ်ထက်ထက်ရွှေရည်လွင် ဦးရဲတင့် ၇/တငန(နိုင်)၁၉၅၇၈၉
နပတ-၂၂ ဒေါ်ခင်ဇာခြည်မိုး ဦးမိုးဟိန်း ၉/မထလ(နိုင်)၃၀၉၈၉၀
နပတ-၂၃ ဒေါ်နော်သဉ္ဇာသိမ့် ဦးအောင်ဇော်ဦး ၉/မထလ(နိုင်)၃၀၉၇၄၀
နပတ-၂၄ ဦးသန်းထွန်းအောင် ဦးကြည်မြိုင် ၉/ဝတန(နိုင်)၁၄၈၂၇၈
နပတ-၂၅ ဒေါ်စုသက်ခိုင် ဦးသိန်းခိုင် ၉/သစန(နိုင်)၁၅၆၆၁၈
နပတ-၂၆ ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းအိ ဦးသာလှိုင် ၅/မကန(နိုင်)၀၆၅၈၉၉
နပတ-၂၇ ဦးမင်းသိန်းနိုင် ဦးမောင်အေးညွန့် ၁၁/မပန(နိုင်)၀၉၁၉၅၇
နပတ-၂၈ ဒေါ်စုစုလှိုင် ဦးထွန်းသိန်း ၉/မထလ(နိုင်)၂၉၅၀၈၈
နပတ-၂၉ ဒေါ်နေခြည်ဝင်း ဦးအောင်ကျော်ဦး ၁၂/ဥကတ(နိုင်)၁၉၆၅၉၀
နပတ-၃၀ ဒေါ်ဆုယမင်း ဦးတိုးတိုး ၉/ပမန(နိုင်)၂၃၇၅၅၅
နပတ-၃၁ ဦးထွန်းသူရအောင် ဦးထွန်းရွှေ ၉/ဝတန(နိုင်)၂၂၁၉၉၉
နပတ-၃၂ ဦးနေမျိုးအောင် ဦးအောင်ဝင်း ၉/ဝတန(နိုင်)၁၇၀၁၀၄
နပတ-၃၃ ဒေါ်စုပိုပို ဦးတင်ဌေး ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၀၆၇၃၁
နပတ-၃၄ ဒေါ်မေခိုင်ထွန်း ဦးမောင်သန်းရွှေ ၁၁/မဥန(နိုင်)၀၇၀၄၂၈
နပတ-၃၅ ဒေါ်ထွေးထွေးအောင် ဦးဆယ်ပြား ၉/ဝတန(နိုင်)၂၁၅၅၉၂
နပတ-၃၆ ဒေါ်ပိုးအိစံ ဦးသန်းလွင် ၉/သစန(နိုင်)၁၇၈၀၅၉
နပတ-၃၇ ဒေါ်စန္ဒာထွန်း ဦးစောမြိုင် ၁၄/ဝခမ(နိုင်)၂၆၉၀၈၅
နပတ-၃၈ ဒေါ်သဉ္ဇာအောင် ဦးတင်အောင် ၈/မဘန(နိုင်)၁၂၄၇၆၃
နပတ-၃၉ ဒေါ်သီရိသက်ပိုင်ထွန်း ဦးတင်ထွန်း ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၈၅၆၉
နပတ-၄၀ ဒေါ်တင်ဆွေဝင်း ဦးညွန့်မောင် ၉/သစန(နိုင်)၁၄၈၀၃၄
နပတ-၄၁ ဒေါ်ဖြိုးပပမျိုး ဦးသံချောင်း ၁၃/ရစန(နိုင်)၀၈၆၄၉၅
နပတ-၄၂ ဒေါ်ချိုချိုထိုက် ဦးသိန်းထိုက် ၉/မထလ(နိုင်)၃၈၁၅၄၅
နပတ-၄၃ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်စန္ဒာမောင် ဦးပွားမောင် ၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၄၃၆၀
နပတ-၄၄ ဒေါ်ယုဝါဝါနိုင် ဦးမြင့်နိုင် ၇/ရတန(နိုင်)၁၁၆၁၁၆
နပတ-၄၅ ဒေါ်အိအိငြိမ်း ဦးနိုင်ဦး ၇/ရတန(နိုင်)၁၃၀၅၆၉
နပတ-၄၆ ဒေါ်ခင်မီမီနိုင် ဦးနိုင်ဦး ၉/ပဘန(နိုင်)၂၄၀၈၆၃
နပတ-၄၇ ဒေါ်မြတ်ဖူးမွန်ကျော် ဦးကြည်စိုး ၉/မထလ(နိုင်)၂၉၂၈၄၆
နပတ-၄၈ ဒေါ်ချိုချိုဝင်း ဦးမြင့်ဝင်း ၉/မလန(နိုင်)၁၆၇၄၄၇
နပတ-၄၉ ဒေါ်ခင်ရတနာလွင် ဦးဝင်းလွင် ၁၂/သဃက(နိုင်)၁၇၅၂၇၃
နပတ-၅၀ ဦးမိုးအောင်ချော ဦးကျော်ဝင်း ၉/ပမန(နိုင်)၂၅၂၉၇၈
နပတ-၅၁ ဦးစွမ်းရည်လှိုင် ဦးကြင်စော ၅/မရန(နိုင်)၂၄၅၄၇၂
နပတ-၅၂ ဒေါ်ထားထားဆွေ ဦးမြင့်သန်း ၅/ပလန(နိုင်)၀၉၄၇၈၇
နပတ-၅၃ ဒေါ်ယုရွှေရည်အောင် ဦးအောင်ဌေး ၈/ရစက(နိုင်)၁၉၂၉၄၀
နပတ-၅၄ ဒေါ်ထားထားနွယ် ဦးညွန့်လှိုင် ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၆၄၇၉
နပတ-၅၅ ဒေါ်သက်ထားဝေ ဦးမျိုးသိန်း ၇/ညလပ(နိုင်)၂၁၃၆၀၀
နပတ-၅၆ ဦးမင်းသိုက်ထွဏ်း ဦးအောင်ကျော်ဆန်း ၁၃/တကန(နိုင်)၂၉၆၀၃၂
နပတ-၅၇ ဦးဇော်မင်းနိုင် ဦးရဲ ၉/လဝန(နိုင်)၂၅၆၆၀၇
နပတ-၅၈ ဒေါ်ခိုင်အေးစိုး ဦးဇော်နိုင် ၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၆၃၀၀၆
နပတ-၅၉ ဒေါ်ပွင့်ဖြူအောင် ဦးအောင်မြင့် ၁၀/မလမ(နိုင်)၂၀၃၄၅၈
နပတ-၆၀ ဦးပြည့်ဖြိုးအောင် ဦးညွန့်အောင် ၁/တနန(နိုင်)၀၁၂၇၅၅
နပတ-၆၁ ဒေါ်ဆုရည်ဆွေသဲဦး ဦးသိန်းသန်းဦး ၉/ကဆန(နိုင်)၁၅၄၇၇၄
ကချင်ပြည်နယ် ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးတွင် ဖြေဆိုမည့်သူ(၁)ဦး၏အမည်စာရင်း                              
ဖြေဆိုရမည့်နေရာ                            – တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ကချင်ပြည်နယ်
ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး(ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးဟောင်းအရှေ့၊
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်း၊ မြစ်ကြီးနား)
ခုံအမှတ် အမည် အဘအမည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး
ကတ်ပြားအမှတ်
ကချင်-၀၁ ဦးဇေယျာကျော် ဦးကျော်စိုး ၇/ဖမန(နိုင်)၁၈၅၁၂၁
ကရင်ပြည်နယ် ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးတွင် ဖြေဆိုမည့်သူ(၁)ဦး၏အမည်စာရင်း                                                  
ဖြေဆိုရမည့်နေရာ                           – တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ကရင်ပြည်နယ်
ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး(အမှတ် ၄ ရပ်ကွက်၊ သီရိလမ်း၊ ဘားအံမြို့)
ခုံအမှတ် အမည် အဘအမည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး
ကတ်ပြားအမှတ်
ကရင်-၀၁ ဒေါ်ရတနာလှိုင် ဦးခင်မောင်မြင့် ၃/ဘအန(နိုင်)၃၀၅၂၄၀
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးတွင် ဖြေဆိုမည့်သူ(၂)ဦး၏အမည်စာရင်း                                                   
ဖြေဆိုရမည့်နေရာ                  – တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး(အကွက်အမှတ် ၇/၆ ၊ ချမ်းမြဝတီရပ်၊ မုံရွာမြို့)
ခုံအမှတ် အမည် အဘအမည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး
ကတ်ပြားအမှတ်
စစ်ကိုင်း-၀၁ ဒေါ်အေမီမီကို ဦးပေါကို ၅/မမတ(နိုင်)၁၀၃၈၆၇
စစ်ကိုင်း-၀၂ ဒေါ်သက်စုမိုး ဦးသိန်းထွေး ၅/ဟမလ(နိုင်)၁၆၈၅၃၄

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးတွင် ဖြေဆိုမည့်သူ(၄)ဦး၏အမည်စာရင်း                                                   
ဖြေဆိုရမည့်နေရာ                  – တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး(ကွင်းအမှတ် ၉-၆ ၊ ဆရာဝန်အိမ်ရပ်ကွင်း၊
အနော်ရထာလမ်း၊ မင်းကံကြီးရပ်ကွက်(စိုးကောမင်း) မကွေးမြို့)
ခုံအမှတ် အမည် အဘအမည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး
ကတ်ပြားအမှတ်
မကွေး-၀၁ ဒေါ်နှင်းယုဝေ ဦးသိန်းတန် ၉/ကပတ(နိုင်)၂၃၂၃၆၁
မကွေး-၀၂ ဒေါ်နှင်းအိမိုး ဦးမိုးကျော်ထွန်း ၉/ညဥန(နိုင်)၂၃၁၁၁၂
မကွေး-၀၃ ဒေါ်ပန်းအိဇင် ဦးတင်စိုး ၈/မကန(နိုင်)၂၅၈၅၅၈
မကွေး-၀၄ ဒေါ်အိအိငြိမ်း ဦးအောင်မြင့်လွင် ၈/နမန(နိုင်)၂၀၄၂၁၁
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးတွင် ဖြေဆိုမည့်သူ(၆)ဦး၏အမည်စာရင်း                                                   
ဖြေဆိုရမည့်နေရာ                    – တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး( မ ၉/၁၆ ၊ ၁၀၁ လမ်းတောင်ဘက်၊ ၆၃ လမ်း၊
၁၀၁ A ထောင့်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့)
ခုံအမှတ် အမည် အဘအမည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး
ကတ်ပြားအမှတ်
မန္တလေး-၀၁ ဦးမင်းစည်သူလှိုင် ဦးသိန်းဝင်း ၉/မဟမ(နိုင်)၀၄၂၉၆၅
မန္တလေး-၀၂ ဒေါ်ဆုဆုထက် ဦးလှအုန်း ၉/ပဥလ(နိုင်)၀၅၄၅၄၅
မန္တလေး-၀၃ နန်းစနိုးထက်ထက်ကြိုင် ဦးစိန်ကြိုင် ၃/လဘန(နိုင်)၁၄၅၅၂၄
မန္တလေး-၀၄ ဒေါ်လှိုင်လှိုင်ထွန်း ဦးကျော်သိန်း ၉/မဟမ(နိုင်)၀၃၆၇၄၉
မန္တလေး-၀၅ ဦးကျော်သိုက် ဦးငွေထွန်း ၅/စကန(နိုင်)၂၇၁၄၁၄
မန္တလေး-၀၆ ဒေါ်မိုမိုကြည်ဖြူဇင် ဦးဇော်ထွန်းဦး ၉/မတရ(နိုင်)၁၈၂၀၂၅
မွန်ပြည်နယ် ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးတွင် ဖြေဆိုမည့်သူ(၄)ဦး၏အမည်စာရင်း                                                   
ဖြေဆိုရမည့်နေရာ                             – တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ မွန်ပြည်နယ်
                                                         ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး(မော်လမြိုင်-ကျိုက်မရောလမ်းမကြီး၊


မင်းရွာကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာသစ်ရွာ၊ မော်လမြိုင်မြို့)

ခုံအမှတ် အမည် အဘအမည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး
ကတ်ပြားအမှတ်
မွန်-၀၁ ဦးဝေယံထက် ဦးကျော်မြင့် ၁၀/မလမ(နိုင်)၂၃၅၂၉၅
မွန်-၀၂ မင်းတလမွန်ဟံသာ မင်းမြင့်ဖေ ၁၀/ပမန(နိုင်)၂၂၅၂၉၉
မွန်-၀၃ ဒေါ်စမ်းပပအောင် ဦးထွန်းဝင်း ၁၀/သဖရ(နိုင်)၁၅၇၆၃၀
မွန်-၀၄ ဒေါ်ညိမ်းမွန်သန်း ဦးသန်းဝင်း ၁၀/ကထန(နိုင်)၁၃၄၈၃၀
ရှမ်းပြည်နယ် ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးတွင် ဖြေဆိုမည့်သူ(၂)ဦး၏ အမည်စာရင်း                                                   
ဖြေဆိုရမည့်နေရာ                  – တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ရှမ်းပြည်နယ်
ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး(ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးဟောင်း)၊
ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီး)
ခုံအမှတ် အမည် အဘအမည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး
ကတ်ပြားအမှတ်
ရှမ်း-၀၁ စိုင်းသန့်ဇင်ဝင်း ဦးမြင့်ဝင်း ၁၃/တကန(နိုင်)၂၉၂၈၀၄
ရှမ်း-၀၂ ဒေါ်သဲပြည့်စုံဝင်း ဦးမြဝင်း ၁၃/တကန(နိုင်)၂၇၄၉၇၄

 

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးတွင် ဖြေဆိုမည့်သူ(၁၂)ဦး၏အမည်စာရင်း                                                   
ဖြေဆိုရမည့်နေရာ                          – တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
                                                    ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး(အမှတ် ၃ ၊ ဥယျာဉ်လမ်း ၁၀ ရပ်ကွက်၊
ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်)
ခုံအမှတ် အမည် အဘအမည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး
ကတ်ပြားအမှတ်
ရန်ကုန်-၀၁ ဒေါ်သျှားဆက်မော် ဦးဇော်လင်း ၁၂/ဒဂမ(နိုင်)၀၂၅၅၀၅
ရန်ကုန်-၀၂ ဦးဝေယံဖြိုး ဦးကျော်နု ၁၂/သလန(နိုင်)၁၄၁၃၆၂
ရန်ကုန်-၀၃ မသက်သက်မွန် ဦးနိုင်ဦး ၇/လပတ(နိုင်)၁၆၃၃၆၉
ရန်ကုန်-၀၄ ဒေါ်သင်းရနံ့ထွန်း ဦးသိန်းထွန်း ၁၂/စခန(နိုင်)၀၇၆၁၅၈
ရန်ကုန်-၀၅ ဒေါ်မြတ်စုမွန် ဦးအေးသောင်း ၁၁/ရဗန(နိုင်)၀၆၄၃၇၅
ရန်ကုန်-၀၆ ဦးပြည့်စုံအောင် ဦးဝင်းဗိုလ် ၁၂/သဃက(နိုင်)၁၇၆၃၆၀
ရန်ကုန်-၀၇ ဒေါ်အိဖြူဇင် ဦးသန်းဌေး ၁၂/ခရန(နိုင်)၁၂၇၀၆၉
ရန်ကုန်-၀၈ ဒေါ်အိမွန်မွန်သန်း(ခ)

ဒေါ်ဆုလင်းမြတ်

ဦးဝင်းမြင့်သန်း ၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၉၇၉၅၈
ရန်ကုန်-၀၉ ဒေါ်မေနှင်းဦး ဦးဇော်ဦး ၁၂/ဥကမ(နိုင်)၂၅၀၉၂၇
ရန်ကုန်-၁၀ ဒေါ်လင်းလဲ့ဇော် ဦးဇော်မိုး ၁၄/သပန(နိုင်)၁၁၉၆၈၇
ရန်ကုန်-၁၁ ဒေါ်နန္ဒာ ဦးခင်မောင်မြင့် ၁၂/ဒဂတ(နိုင်)၀၈၃၆၆၆
ရန်ကုန်-၁၂ ဦးတင်မျိုးအောင် ဦးသန်းနိုင် ၁၂/ကတန(နိုင်)၁၀၆၃၉၁

 

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးတွင် ဖြေဆိုမည့်သူ(၂)ဦး၏အမည်စာရင်း                                                   
ဖြေဆိုရမည့်နေရာ                  – တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး(အမှတ် ၁၆၃ စီ ၊ ၁၃ ရပ်ကွက်(ရုံးရပ်ကွက်)၊
ပုသိမ်မြို့)
ခုံအမှတ် အမည် အဘအမည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး
ကတ်ပြားအမှတ်
ဧရာဝတီ-၀၁ ဒေါ်ရီရီခိုင် ဦးမြရွှေ ၁၄/ကပန(နိုင်)၂၁၆၇၉၂
ဧရာဝတီ-၀၂ ဦးဝေယံထွန်းဝင်း ဦးထွန်းဝင်း ၁၄/ကပန(နိုင်)၁၆၃၅၉၆

 

Share: