တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီး ဌာန၊ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားကျေးရွာ(ရန်ကုန်) တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။      ၂၀၂၁−၂၀၂၂ခုနှစ်၊ (၆)လရန်ပုံငွေ ဘဏ္ဍာနှစ်ဖြစ်သော (၁.၁၀.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၃၁.၃.၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားကျေးရွာ(ရန်ကုန်) ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်း (၁၁)ခုကို အငှားချဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူများထံမှ ချိတ်ပိတ်တင်ဒါ/ ဈေးပြိုင် စနစ်ဖြင့် ခေါ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်−

(၁)     ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားကျေးရွာ(ရန်ကုန်)ရှိ စက်ဘီးငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်း (၁)

(၂)      ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားကျေးရွာ(ရန်ကုန်)ရှိ စက်ဘီးငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်း (၂)

(၃)     ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားကျေးရွာ(ရန်ကုန်)ရှိ ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းလုပ်ငန်း

(၄)     ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားကျေးရွာ(ရန်ကုန်)ရှိ သန့်စင်ခန်း(၁) ပင်မဂိတ်အနီး

(၅)     ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားကျေးရွာ(ရန်ကုန်)ရှိ သန့်စင်ခန်း (၂) ပြည်ထောင်စုခန်းမအနောက်

(၆)     ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားကျေးရွာ(ရန်ကုန်)ရှိ သန့်စင်ခန်း(၃) ဗမာအိမ်အနီး

(၇)     ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားကျေးရွာ(ရန်ကုန်)ရှိ သန့်စင်ခန်း(၄) မွန်အိမ်အနီး

(၈)     ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားကျေးရွာ(ရန်ကုန်)ရှိ သန့်စင်ခန်း(၅) ရခိုင်အိမ်အနီး

(၉)     ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားကျေးရွာ(ရန်ကုန်)ရှိ သန့်စင်ခန်း(၆) ချင်းအိမ်အနီး

(၁၀)   ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားကျေးရွာ(ရန်ကုန်)ရှိ သန့်စင်ခန်း(၇) အင်းလေးကန်အနီး

(၁၁)   ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားကျေးရွာ(ရန်ကုန်)ရှိ သန့်စင်ခန်း(၈) ကယားအိမ်အနီး

၂။       ချိတ်ပိတ်တင်ဒါ/ ဈေးပြိုင်စနစ်ပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ၁၀/မြောက်ရပ်ကွက်၊ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားကျေးရွာ(ရန်ကုန်)တွင် ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက တာဝန်ခံအရာရှိ၊ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားကျေးရွာ(ရန်ကုန်) ရုံးသို့ဖြစ်စေ၊ ဖုန်း−၀၉၅၁၄၈၉၅၄၊ ၀၉၄၅၀၀၄၇၅၈၈၊ ၀၁၅၄၇၄၂၆ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်−

တင်ဒါရောင်းချမည့်ရက်                 −        (၂၇.၉.၂၀၂၁)

တင်ဒါအရောင်းပိတ်မည့်ရက်           −        (၆.၁၀.၂၀၂၁)

တင်ဒါကျင်းပမည့်နေ့ရက်               −        (၇.၁၀.၂၀၂၁)

တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ                 −        ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားကျေးရွာ(ရန်ကုန်)

အစည်းအဝေးခန်းမ

 

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

 

Share: