ဒုတိယဦးစီးမှူး (၁၅) နေရာအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများ၏အမည်စာရင်း ကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

ရုံးအမှတ် (၁၄) ၊ နေပြည်တော်

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်

 

ဒုတိယဦးစီးမှူး (၁၅) နေရာတွင် ရွေးချယ်ခံရသူများအမည်စာရင်း

          တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး (၁၅) နေရာအတွက် (၁၁-၉-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ရေးဖြေစာမေးပွဲကိုလည်းကောင်း၊ (၂၁-၉-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကို လည်းကောင်း ကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့သော အောက်ဖော်ပြပါ အမည်စာရင်းများကိုရွေးချယ်ခန့်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်-

စဉ် အမည် ခုံအမှတ် ခန့်ထားမည့်ဌာန
ဦးမင်းသိန်းနိုင် နပတ-၂၇ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
ဦးစွမ်းရည်လှိုင် နပတ-၅၁ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
ဒေါ်ဇွန်ပန်းဝေ နပတ-၁၀ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
ဦးဝေယံဖြိုး ရန်ကုန်-၀၂ တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန
ဒေါ်နန္ဒာ ရန်ကုန်-၁၁ တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန
ဦးဝေယံထွန်းဝင်း ဧရာဝတီ-၀၂ တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန
ဒေါ်မိုမိုကြည်ဖြူဇင် မန္တလေး-၀၆ တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန
ဦးကျော်သိုက် မန္တလေး-၀၅ တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန
ဒေါ်ခိုင်အေးစိုး နပတ-၅၈ တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန
၁၀ ဦးဝေယံထက် မွန်-၀၁ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁ ဒေါ်ဆုယမင်း နပတ-၃၀ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၂ ဦးသန်းထွန်းအောင် နပတ-၂၄ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃ ဒေါ်ဖြိုးပပမျိုး နပတ-၄၁ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄ စိုင်းသန့်ဇင်ဝင်း ရှမ်း-၀၁ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅ ဒေါ်စမ်းပပအောင် မွန်-၀၃ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန

 

                                                                          တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန

                                                                                      ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

Share: