တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန၊ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးနေရာများအတွက် ဖြေဆို မည့်သူများ၏ ခုံအမှတ်၊ အမည်စာရင်း၊ ဖြေဆိုမည့်နေ့/ အချိန်၊ ဖြေဆိုမည့်နေရာ ကြေညာခြင်း

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန၊ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးနေရာများအတွက် ဖြေဆို မည့်သူများ၏ ခုံအမှတ်၊ အမည်စာရင်း၊ ဖြေဆိုမည့်နေ့/ အချိန်၊ ဖြေဆိုမည့်နေရာ ကြေညာခြင်း

ရေးဖြေ ဖြေဆိုရမည့်နေ့/အချိန်        –    ၂၂-၂-၂၀၂၂ ရက် (အင်္ဂါနေ့)/နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ

လူတွေ့ ဖြေဆိုရမည့်နေ့/အချိန်        –    ၂၃-၂-၂၀၂၂ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)/နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီ

ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားထုတ်ယူရမည့်နေ့-     ၂၁-၂-၂၀၂၂ ရက် (တနင်္လာနေ့)/ရုံးချိန်အတွင်း

ဖြေဆိုရမည့်ဘာသာ/အချိန်             –    အင်္ဂလိပ်စာ (၁၀:၀၀) နာရီမှ (၁၂:၀၀) နာရီ

  • အထွေထွေဗဟုသုတ (၁၃:၀၀) နာရီမှ (၁၅:၀၀) နာရီ

ဖြေဆိုရမည့်နေရာ                         –    တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁၄)၊ နေပြည်တော်

တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် အဘအမည်  
တစယ-၀၁ ဒေါ်နွယ်နီလှိုင် ဦးမြင့်ဝေ  
တစယ-၀၂ ဒေါ်အိဆွေခင် ဦးဉာဏ်လေး  
တစယ-၀၃ ဦးမျိုးမင်းအောင် ဦးအောင်ဝင်း  
တစယ-၀၄ ဒေါ်စိမ့်စိမ့်လှိုင် ဦးဝင်းကျော်ဦး  
တစယ-၀၅ ဒေါ်ဝေမာတိုး ဦးဝင်းအောင်  
တစယ-၀၆ စောတင်ထွန်းဦး ဦးခင်မောင်ဦး  
တစယ-၀၇ ဒေါ်သက်ထားနိုင် ဦးသန့်ဇင်  
တစယ-၀၈ ဒေါ်အေးမြတ်ထွေး ဦးတင်ညွှန့်  
တစယ-၀၉ ဦးဘိုသန်းတင် ဦးလှစိန်ထွန်း  
၁၀ တစယ-၁၀ ဒေါ်အိမွန်သန့် ဦးအောင်ကျော်မိုး  
၁၁ တစယ-၁၁ ဒေါ်သဥ္ဇာဝင်း ဦးနိုင်ဝင်း  
၁၂ တစယ-၁၂ ဒေါ်ထက်ထက်ခိုင် ဦးသိန်းဇော်  
၁၃ တစယ-၁၃ ဒေါ်ဇင်မာဌေး ဦးသန်းဝင်း  
စဉ် ခုံအမှတ် အမည် အဘအမည်
၁၄ တစယ-၁၄ ဒေါ်အေးသန္တာထွန်း ဦးလှဦး(ခ)သိန်းဦး
၁၅ တစယ-၁၅ ဦးမင်းခန့်သီဟ ဦးခင်မောင်စန်း
၁၆ တစယ-၁၆ ဦးဦးသန်းမောင် ဦးမောင်မောင်ချေ
၁၇ တစယ-၁၇ ဒေါ်နန့်ဇင်ထက်ဝင်း ဦးသောင်းညွှန့်
၁၈ တစယ-၁၈ ဒေါ်ခင်ယဉ် ဦးဖိုးကြွယ်
၁၉ တစယ-၁၉ ဦးလွင်မျိုး ဦးအောင်ဇော်ဝင်း
၂၀ တစယ-၂၀ ဒေါ်ဝေမာဦး ဦးတင်ဝေ
၂၁ တစယ-၂၁ ဒေါ်မေဦးလှိုင် ဦးဘစံ
၂၂ တစယ-၂၂ ဒေါ်သင်းသင်းရွှေ ဦးဝင်းရွှေ
၂၃ တစယ-၂၃ ဒေါ်မြတ်သဇင်သင်း ဦးမင်းဦး
၂၄ တစယ-၂၄ ဒေါ်တင်ဆွေဝင်း ဦးညွှန့်မောင်
၂၅ တစယ-၂၅ ဒေါ်သဥ္ဇာအောင် ဦးတင်အောင်
၂၆ တစယ-၂၆ ဒေါ်သီရိသက်ပိုင်ထွန်း ဦးတင်ထွန်း
၂၇ တစယ-၂၇ ဒေါ်နော်နုယဉ်သန်း ဦးစောသန်းထွန်းသန်း
၂၈ တစယ-၂၈ ဒေါ်လဲ့လဲ့မွန် ဦးသောင်းစိန်
၂၉ တစယ-၂၉ ဒေါ်ထောနန်း ဦးဒေါင်ထော
၃၀ တစယ-၃၀ ဒေါ်စတန်းဟောင်းစိုင်း ဦးစတန်းခေါင်ဟောင်း
၃၁ တစယ-၃၁ ဒေါ်ပိုးအိဖြူ ဦးမောင်မောင်ဆွေ
၃၂ တစယ-၃၂ ဦးအောင်ကျော်ဇော ဦးဘိုနု
၃၃ တစယ-၃၃ မိမေသင်းနွယ် ဦးစောဝင်းထိန်
၃၄ တစယ-၃၄ ဒေါ်ကျော်မီမီထွန်း ဦးတင်ထွန်းလှိုင်
၃၅ တစယ-၃၅ ဒေါ်မေခိုင်ထွန်း ဦးမောင်သန်းရွှေ
၃၆ တစယ-၃၆ ဒေါ်ထွေးထွေးအောင် ဦးဆယ်ပြား
၃၇ တစယ-၃၇ ဦးလန့်ဒို့တွောင် ဦးဆွောင်းဆဝုန်း
၃၈ တစယ-၃၈ ဒေါ်သဲစုထွေး ဦးမြင့်ဦး
စဉ် ခုံအမှတ် အမည် အဘအမည်
၃၉ တစယ-၃၉ ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝါ ဦးတင်ပို
၄၀ တစယ-၄၀ ဦးမင်းစည်သူလှိုင် ဦးသိန်းဝင်း
၄၁ တစယ-၄၁ ဒေါ်ဝင်းသီရိမော် ဦးဇော်ဝင်းလွင်
၄၂ တစယ-၄၂ ဒေါ်နေရည်ဆုလှိုင်ဆွေ ဦးယဉ်မောင်ဆွေ

 

တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် အဘအမည်
တခက-၁ ဒေါ်သက်ထားစံ ဦးတင်ဦး
တခက-၂ ဒေါ်ကြိုင်ထိပ်ထားမြင့် ဦးဝင်းအောင်မြင့်
တခက-၃ ဒေါ်နွယ်နီလှိုင် ဦးမြင့်ဝေ
တခက-၄ ဦးကောင်းဆက်သာ ဦးဇော်မင်းခေါင်
တခက-၅ ဒေါ်အိဇွန်သဲ ဦးသူရကြီး
တခက-၆ ဒေါ်ရတနာဝင်း ဦးမျိုးညွှန့်ဝင်း
တခက-၇ ဒေါ်ပန်းအိဖြူ ဦးလှဝင်း
တခက-၈ ဒေါ်မျိုးမျိုးအေး ဦးလှဝင်း
တခက-၉ ဦးလမင်းထွန်း ဦးဝင်းထွန်း
၁၀ တခက-၁၀ ဒေါ်ဖူးပြည့်စုံ ဦးမင်းမင်း
၁၁ တခက-၁၁ ဒေါ်ကြည်ကြည်မိုး ဦးအောင်မင်း
၁၂ တခက-၁၂ ဒေါ်အိရတနာစိုး ဦးမြင့်စိုး
၁၃ တခက-၁၃ ဦးဝေယံစိုး ဦးချစ်သန်း
၁၄ တခက-၁၄ ဒေါ်ဇင်ဝေဖြိုး ဦးသန်းလှိုင်
၁၅ တခက-၁၅ ဒေါ်ဘိုဘိုဇင် ဦးခင်မောင်ဌေး
၁၆ တခက-၁၆ ဦးမင်းစည်သူလှိုင် ဦးသိန်းဝင်း
၁၇ တခက-၁၇ စောတင်ထွန်းဦး ဦးခင်မောင်ဦး
စဉ် ခုံအမှတ် အမည် အဘအမည်
၁၈ တခက-၁၈ ဒေါ်နေရည်ဆုလှိုင်ဆွေ ဦးယဉ်မောင်ဆွေ
၁၉ တခက-၁၉ ဒေါ်မြတ်သင်းကြူ ဦးအောင်မင်းနိုင်
၂၀ တခက-၂၀ ဒေါ်ပန်းအိဇင် ဦးတင်စိုး
၂၁ တခက-၂၁ ဒေါ်မေသဇင်မိုး ဦးရဲဝင်း
၂၂ တခက-၂၂ ဦးဟိန်းထက်ကျော် ဦးလှထွန်းကျော်
၂၃ တခက-၂၃ ဦးမင်းသန်း ဦးလှမင်းစိန်
၂၄ တခက-၂၄ ဦးစိုင်းအုန်းလွင် ဦးသောင်းဟန်
၂၅ တခက-၂၅ နော်အယ်ဆဲဝါး ဦးစောရီကိုအေး
၂၆ တခက-၂၆ ဒေါ်ယုယုဝင်း ဦးဆန်းဝင်း
၂၇ တခက-၂၇ ဦးအောင်ဝေသော် ဦးဝင်းနိုင်
၂၈ တခက-၂၈ ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းအိ ဦးသာလှိုင်

 

မှတ်ချက်။      အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁၄)၊ နေပြည်တော် ဖုန်း(၀၆၇-၃၄၀၉၃၁၆)၊ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီး ဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁၄)၊ နေပြည်တော် ဖုန်း(၀၆၇-၃၄၀၉၅၄၆) သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်း နိုင်ပါသည်။

Share: