တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။      တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ၊ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားကျေးရွာ(ရန်ကုန်)တွင် ဆိပ်ခံဗောတံတား(၁)စင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အခြားဆက်စပ် သော လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအလိုက် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူအပ်ပါသည်-

(က)    Lot-1 ချဉ်းကပ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း (Approach for Pontoon

Jetty) RC (96′ 0″ x 12′ 0″)

( ခ )   Lot-2 ပေါင်းကူးတံတားတည်ဆောက်ခြင်း (Span Steel Bridge) (80′)

( ဂ )   Lot-3 တံတားအထိုင်သံမဏိဗောတည်ဆောက်ခြင်း (Steel Sponson)(30′ x 20′ x 5′ 6″)

(ဃ)    Lot-4 ဆိပ်ခံဗော(သံမဏိဗော) လွန်းတင်ပြင်ဆင်ခြင်း (Steel Pontoon)

(160′ x 29′ x 7′ 6″)

( င )   Lot-5 ကျောက်ဆူး/ကျောက်ကြိုးအသစ်တပ်ဆင်ခြင်း

(Pontoon Jetty Mooring Anchor & Chain)

( စ )   Lot-6 အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်း(Bridge Spare Parts)

၂။       မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင် မည်သူမဆို ဖော်ပြပါတင်ဒါလုပ်ငန်းအား မြန်မာ

ကျပ်ငွေဖြင့် တင်သွင်းနိုင်ပါသည်-

(က)    တင်ဒါလျှောက်လွှာစတင်ရောင်းချမည့်ရက်   –         ၃၁ .  ၅ . ၂၀၂၂ ရက်

( ခ )   တင်ဒါလျှောက်လွှာတင်သွင်း                     –         ၁၇ .  ၆ . ၂၀၂၂ ရက်

ရမည့်နောက်ဆုံးရက်

( ဂ )   တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ                      –         တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန ၊ ရုံးအမှတ် (၁၄) ၊ နေပြည်တော်၊

၃။      တင်ဒါပုံစံများကို ရုံးချိန်အတွင်းဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်အချက်များအား ရုံးချိန် အတွင်း ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၉၃၁၁၊ ၀၆၇-၃၄၀၉၃၁၇၊ ၀၉-၄၃၀၂၀၁၁၆ တို့သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

တည်ဆောက်ရေးတင်ဒါဗဟိုကော်မတီ

 

Share: