နောက်ခံသမိုင်း

နိဒါန်း


  မြန်မာနိုင်ငံသည် လူမျိုးတစ်မျိုး၊ ဘာသာစကားတစ်ရပ်တည်းဖြင့် ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက် ထားသော နိုင်ငံမဟုတ်ဘဲ ဘာသာစကား၊ ဓလေ့ထုံးတမ်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ အမျိုးမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားကြသော တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုပေါင်းများစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။

 ထိုကဲ့သို့ မတူကွဲပြားခြားနားသော တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုပေါင်းများစွာဖြင့် အတူတကွ စုစည်းနေထိုင်လျက်ရှိသော နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အညီ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများသည် တန်းတူညီမျှသော နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ အခွင့်အရေးများကို အပြည့် အဝရရှိခံစားရန်အတွက် ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် "တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်ဥပဒေ" ကို အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့ပါသည်။

ဝန်ကြီးဌာနပေါ်ပေါက်လာပုံ


          တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် (/၂၀၁၅)ဖြင့် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သောတိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေပုဒ်မ အရ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၏ ကြေညာချက်အမှတ်၊ /၂၀၁၆ ဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်း ပေါ်ပေါက် ခဲ့ပါသည်။

          မူလက တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာန အမည်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး များ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေ အပိုဒ် () () ပါ ဝန်ကြီးဌာနစကားရပ်နှင့် ကွဲလွဲနေသဖြင့် ဥပဒေပါ စကားရပ်အတိုင်း ဝန်ကြီးဌာနအမည်ကို ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုချက်ရယူ၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၂၅--၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ ကြေညာချက်အမှတ်၊ ၂၀/၂၀၁၆ ဖြင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဟူသော အမည်သို့ တရားဝင်ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။


ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒုတိယဝန်ကြီးခန့်အပ်ခြင်း

          ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော်အစိုးရ လက်ထက် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ကြေညာချက်အမှတ် /၂၀၁၆ အရ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး မွန်တိုင်းရင်းသားဖြစ်သူ နိုင်သက်လွင် ကို တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် လည်းကောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ရုံး၏ ၁၅-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ်၊ ၃၆/၂၀၁၈ အရ ဦးလှမော်ဦး ကို ဒုတိယဝန်ကြီး အဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ပေးခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။

          ယခုလက်ရှိအချိန်တွင် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ --၂၀၂၁ ရက်စွဲပါ အမိန့် အမှတ်၊ ၁၅/၂၀၂၁ အရ ကရင်တိုင်းရင်းသားဖြစ်သူ ဦးစောထွန်းအောင်မြင့် အား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး အဖြစ်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ ၂၃--၂၀၂၁ ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ်၊ ၈၄/၂၀၂၁ အရ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဖြစ်သူ ဦးဇော်အေးမောင် အား ဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်လည်းကောင်း ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခဲ့ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံ

          တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေ ပုဒ်မ (၁၀) တွင် ဖော်ပြထားသည့် ဝန်ကြီးဌာနသည် လိုအပ်သည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ အစည်း အသီးသီးကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက် ရမည်ဟူ​​သော ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဦးစီး ဌာနနှင့် တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာနတို့ပါဝင်သည့်  တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနကို အရာထမ်း ၃၇၀ နေရာ၊ အမှုထမ်း ၇၆၁ နေရာ၊ စုစုပေါင်းရာထူး ၁၁၃၁ နေရာဖြင့် ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးတင်ပြခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်း အဝေး အမှတ်စဉ် (/၂၀၁၆) က သဘောတူခွင့်ပြုခဲ့သဖြင့် ၂၀--၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်း နိုင်ခဲ့ပါသည်။

          ထို့နောက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၉) သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားကျေးရွာ (ရန်ကုန်) ကို တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာနအောက်သို့ သွတ် သွင်းဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

          ၎င်းအပြင် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ --၂၀၂၀ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၁၁၂()//သမ္မတရုံးဖြင့် ညွှန်ကြားချက်အရ ဝန်ကြီးဌာနအတွင်း e-Government ဌာနခွဲကို ခွင့်ပြုဝန်ထမ်းအင်အား စုစုပေါင်း ၁၇ ဦးဖြင့် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုရန် တင်ပြခဲ့ရာ --၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၃/၂၀၂၀) ခွင့်ပြုချက်အရ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ e-Government လုပ်ငန်းများကို သီးခြားဆောင်ရွက်နိုင်ရန်
e-Government
ဌာနခွဲကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးတွင် ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။


 ဝန်ထမ်းများခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

          ကနဦး ဝန်ထမ်းများခန့်အပ်တာဝန်ပေးရာတွင် အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှ ပြောင်းရွှေ့ တာဝန် ထမ်းဆောင်လိုသည့် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် အောက်အဆင့်ဝန်ထမ်းများကို လူတွေ့ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်၍ ၎င်းတို့အနက်မှ သင့်လျော်ရာ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများကို ဝန်ကြီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံရှိ လစာနှုန်းတူ ရာထူးနေရာများတွင် သွတ်သွင်း ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

          ဝန်ကြီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံရှိ လစ်လပ်လျက်ရှိသော ရာထူးနေရာများအတွက် ဝန်ထမ်းများ ဖြည့်တင်းခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် ဝန်ကြီးဌာနအချင်းချင်း ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်းဖြင့် လည်း ကောင်း၊ ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များကို လျှောက်လွှာများခေါ်ယူ၍ အရည်အချင်းစစ်ဆေးခြင်း စာမေးပွဲများ ပြုလုပ် ရွေးချယ်၍ လည်းကောင်း ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခဲ့ပါသည်။

နိဂုံး

          တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများသည် ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီး တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသော အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး ပညာရေး နောက်ခံ အမျိုးမျိုး၊ အတွေ့အကြုံဗဟုသုတအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် မတူညီသော ပတ်၀န်းကျင်တို့မှ တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံပါဝင်ကာ တိုင်းရင်းသားအရေးကိစ္စများကို  စိတ်အားထက်သန်စွာ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ရောက်ရှိလာကြသူများဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးဌာနများတွင် တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စု အများဆုံးပါဝင်သော ဝန်ကြီးဌာန တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။