တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏

နှစ်အလိုက်လုပ်ငန်းစဉ်များ

          တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအားလုံး တန်းတူ ညီမျှသော နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ အခွင့်အရေးများကို အပြည့်အဝ ရရှိစေရေး၊ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွတ်လျက် ချစ်ကြည်လေးစားရေးနှင့် ရိုင်းပင်း ကူညီရေးတို့ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းရေးနှင့် စစ်မှန်သောပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ကို အခြေခံ၍ထာဝစဉ် အတူတကွ လက်တွဲနေထိုင်ရေးတို့အတွက် ဦးတည်ကာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာတွင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏စကား၊ စာပေ၊ အနုပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်း၊ အမျိုးသားရေးလက္ခဏာနှင့် သမိုင်းအမွေအနှစ်တို့ကို ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အလေးပေးလျက် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှု နည်းပါးနေသည့် ဒေသများရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စသည့် လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အစဉ်တစိုက်လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။