ထိန်းသိမ်းခြင်း

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအားလုံး၏ စကား၊ စာပေ၊ အနုပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ရိုးရာဓလေ့ ထုံးတမ်းတို့ကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်လုဖြစ်သည့် မျိုးနွယ်စုများ၏ စကား၊ စာပေ၊ အနုပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းတို့ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စောင့်ရှောက်ခြင်းကိုလည်း ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။