အသိပညာပေးခြင်း

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှင့် ယင်းတို့၏ဒေသများ၌ စာပေ၊ အနုပညာ၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံနှင့် အမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းရေး၊ အချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကူညီရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဝန်ကြီးဌာနသည် ဆက်စပ် ဝန်ကြီးဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ ဒေသအသီးသီးရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအကြား တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အသိအမြင်များနိုးကြားစွာဖြင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လာနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်လျက် ဝန်ကြီးဌာန၏ ဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ တာဝန်ဝတ္တရားများ နှင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများ၊ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အသိပညာများကို  ဟောပြောဖြန့်ဝေ စည်းရုံးခြင်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။