စဉ် ဥပေဒ ဘာသာစကား Action
1 တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ် စောင့်ရှောက်သည် ဥပဒေ

စကောကရင်


တီးတိန်း ဇိုမီး


ပလောင်


မွန်


ရှမ်း


ရဝမ်


လီဆူ


ဟွာလ်ငို


ဥ(ပ်)ပူး