စဉ် ဥပေဒ ဘာသာစကား Action
1 တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ် စောင့်ရှောက်သည် ဥပဒေ

စကောကရင်


တီးတိန်း ဇိုမီး


ပလောင်


မွန်


ရှမ်း


ရဝမ်


လီဆူ


ဟွာလ်ငို


ဥ(ပ်)ပူး


ပအိုဝ်း


မြန်မာ


ဂေဘား(ကယားလူမျိုးစု)


ဒိုင်/ယင်းဒူး(ချင်းလူမျိုးစု)


ကယား


ကယန်း


ဇိုတုန်


ခေါင်စို


ချိုး


မရာ


လိုင်


မကူရီနာဂ


အရှို


ရခိုင်


တိုင်းလျန်(သျှမ်းနီ)


လားဟူ


ကိုးကန့်


တအာင်း(ပလောင်)


ဇိုင်ဝါး


လာချိဒ်


တိုင်းဆာ