ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း မိုခါ တိုက်ခတ်မှုကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၏ ပျက်စီးနေမှုများကို ဝန်ထမ်းများက စုပေါင်း၍ ရှင်းလင်းရေး ဆောင်ရွက် စစ်တွေ မေ ၂၁
စစ်တွေ 2023-05-21
Image

ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း မိုခါ တိုက်ခတ်မှုကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၏ ပျက်စီးနေမှုများကို ဝန်ထမ်းများက စုပေါင်း၍ ရှင်းလင်းရေး ဆောင်ရွက်ကြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image