တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန ရုံးသုံးစက်ကိရိယာ၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ ပရိဘောဂများ၊ အခြားရုံးသုံးပစ္စည်းများနှင့် အခြားပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
No pdf file