၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်
Image

၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်

၁။      အသိပညာပေးခြင်း

          (က)    ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များတွင် တိုင်းရင်းသား တို့၏ အခွင့်အရေးများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေဆိုင်ရာများ ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း အစီအစဉ် ၆၄ ကြိမ်ကို ကျင်းပနိုင်ခဲ့ရာ ဒေသခံတိုင်းရင်းသား   ၆၃၇၆ ဦး အထိ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

          (ခ)      ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်) ဖွင့်လှစ်သည့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း ဒုတိယအကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ အမှတ်စဉ်()တွင် တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဘာသာရပ်အား တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းနိုင်က လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဘာသာရပ်အား တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာအယ်လ်တူးမိန်းဂေါင် ကလည်းကောင်း ဆွေးနွေးပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက် မြန်မာပြည်)တွင်ဖွင့်လှစ်သည့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း ဒုတိယအကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း၊ အမှတ်စဉ်()၌လည်း တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများ ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ရေး ဘာသာရပ်ကို ၃၁--၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်  ဒေါက်တာအယ်လ်တူးမိန်းဂေါင်က ပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။

Image