၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ
Image

၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

          အမျိုးသားရေးရည်မှန်းချက်အဖြစ် နိုင်ငံတော်အစိုးရက ချမှတ်ခဲ့သည့် မူဝါဒများတွင် e-Government ထူထောင်သွားရန်ဟူ၍ ပါရှိသည်နှင့်အညီ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ​​ရေးရာဝန်ကြီး ဌာနအနေဖြင့် ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဟန်ချက်ညီညီ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးအတွက် ဝန်ကြီးဌာနအတွင်း Chief Information Officer (CIO) နှင့် Assistant Chief Information Officer (ACIO) များ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များကို အဆင့်လိုက် သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်း တာဝန်​​ပေးအပ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီးဖြစ်ကာ အစိုးရဌာနများအားလုံး တစ်ပြေးညီ အသုံးပြုနိုင်ရန် ရေးဆွဲထားရှိသည့် ဝန်ထမ်းရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့် (Government Personnel Management System – GPMS) နှင့် အီလက်ထရောနစ်စာရွက်စာတမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (Electronic Document Management System – EDMS) တို့ကို ဝန်ကြီးဌာနအတွင်း ထိရောက် ချောမွေ့စွာ အသုံးချဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးအတွက် EDMS အသုံးပြုနည်း ဌာနတွင်း ဆင့်ပွား သင်တန်းအမှတ်စဉ်(/၂၀၁၇) နှင့် GPMS အသုံးပြုနည်း ဌာနတွင်းဆင့်ပွားသင်တန်း အမှတ်စဉ် (/၂၀၁၇) တို့ကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ပို့ချနိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

Image