ကရင်တိုင်းရင်းသား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစောထွန်းအောင်မြင့် ကရင်စာပေ သင်ရိုး Grade 1,2,3 Online Teaching ပြီးမြောက်ခြင်း၊ Grade 4 ပြုစုခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကရင်တိုင်းရင်းသား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်